På Kokkenborg har vi løbende 2-5 elever hhv. i praktik i staldene eller på skole

Vi har stor erfaring med uddannelse af elever og sætter en ære i, at give vores elever en god uddannelse, hvor de kommer hele vejen rundt i alle staldafsnit

Kokkenborg's medarbejdere er fagligt dygtige, og arbejder hver dag for at sikre den bedste trivsel for dyrene

Vi arbejder løbende med arbejdsmiljøet, for at sikre den bedste trivsel for mennesker såvel som dyr

Bliv elev på Kokkenborg

En spændende fremtid med masser af udfordringer

På Kokkenborg har vi løbende 2-5 elever, hhv. i praktik i stalden eller på skole.
.

Vi har stor erfaring med uddannelse af elever og sætter en ære i, at vores elever får en god uddannelse, hvor de kommer hele vejen rundt i alle staldafsnit.

Herunder kan du:

  • Se nogen små videoer om livet for medarbejdere og dyr på Kokkenborg.
  • Se vores målsætning for elevuddannelsen på Kokkenborg – vi har nogle gensidige forventninger/en målsætning om, hvad en elev skal nå at lære i løbet af praktiktiden hos os.

 

Få indblik i vores hverdag på Kokkenborg

Vi har produceret nogen små film, der viser lidt om hverdagen på Kokkenborg for både dyr og mennesker

Elever fortæller om at være i Uddannelse på Kokkenborg

Se poltens vej fra nyfødt til vi leverer den til vores kunder
Medarbejdere på Kokkenborg fortæller om deres arbejdsliv

Elev forløb hos Kokkenborg – hvad lærer du?

Vi deler praktikperioderne i stalden op i to forløb – hhv. perioden mellem Grundforløbet og 1. hovedforløb og perioden mellem 1. og 2. hovedforløb.

Er du i praktik hos os mellem Grundforløbet og 1. hovedforløb, vil du opnå fortrolighed med de fleste rutineopgaver og så vil du blive introduceret til, og have kendskab til de fleste andre opgaver i hele forløbet fra soen insemineres, drægtighedsperioden, farestalden med håndtering af både søer og pattegrise til fravænningen og opvæksten i klima- og poltestalden.

Er du i praktik hos os mellem 1. og 2. hovedforløb, vil du opnå  fortrolighed med alle opgaverne i en moderne opformeringsbesætning. Vi giver dig en all-round praktisk uddannelse, hvor du kender til opgaverne og ved hvad der forventes. Du er ikke specialist, men har et “kørekort” til dansk griseproduktion.

Efter 2. hovedforløb er du “Faglært landmand” og parat til at påtage dig en stilling og udvikle dig i den retning du ønsker dig.

Praktik inden 1. hovedforløb:

Eleven bliver fortrolig med:

Løbe-/Drægtighedsstalden:
Kan fodre og behandle syge dyr
Inseminere
Håndtering og flytning af grise

Farestalden:
Ordne faringer
Kastrere
Vaccinere smågrise og sætte øremærker i
Gå de store grise igennem og behandle syge grise

Generelt:
Håndtering af dyr og sikring af dyrevelfærd

Eleven får kendskab til:

CloudFarms:
Produktions-/Uge rapport
Effektivitets-kontrol

Løbe/drægtighedsstalden:
Brunstkontrol og cyklus
Optimal fodring af søer og polte
Huld styring
Vaccinationsprogram
Drægtighedsscanning
Rygspækscanning
Avl- og opformeringssystemet

Farestalden:
Fodring af søer
Lave ammeso
Kuldudjævning

Praktik inden 2. hovedforløb:

Eleven bliver fortrolig med:

CloudFarms:
Produktions-/Uge-rapport
Kuldrapport
Effektivitets-kontrol

Løbe/drægtighedsstalden:
Brunstkontrol og cyklus
Optimal fodring af søer og polte
Huldstyring
Vaccinationsprogram
Avl- og opformeringssystemet
Rygspækscanning
Drægtighedsscanning

Farestalden:
Fodring af søer
Lave ammeso
Kuldudjævning
Lave opsamlingssøer
Gå alle smågrise igennem og behandle syge grise

 

Eleven får kendskab til:

Klima- og Poltestalde:
Dagligt tilsyn
Klimastyring
Foderstyring
Flow og sortering af grise
Modtagelse af nyfravænnede grise
Flytning af grise

CloudFarms:
Indtastninger af data
Udarbejdelse af analyser

Kontakt os

Assensvej 9, Kirkeby - 5771 Stenstrup

+45 23 71 81 15

jens@kokkenborg.com

dorte@kokkenborg.com