Danish Pig Genetics anvender nyeste teknologi, innovation og anerkendt genetisk ekspertise til at skabe genetiske fremskridt

Et avlsprogram i verdensklasse der udvikles i samarbejde med førende genetikere fra Roslin Technologies

Fokus på egenskaberne bag robusthed, reproduktion, moderegenskaber, effektivitet, vækst og slagtekvalitet

Et avlsprogram med fokus på markedets behov

Kokkenborg er stolt partner i Danish Pig Genetics

Danish Genetics’ Avlsfilosofi

Avlsfilosofien i avlsprogrammet for Danish Pig Genetics er at bruge den nyeste teknologi, innovation og anerkendt genetisk ekspertise til at skabe genetisk fremskridt, der sikrer vores kunder den højeste produktionsøkonomi.
Dette opnås gennem vores nøje udvalgte avlsmål, hvor fokus er på at avle for egenskaberne bag robusthed, reproduktion, moderegenskaber, effektivitet, vækst og slagtekvalitet. Med andre ord så stræbes der efter at udvikle topgenetik af højeste værdi for alle aktører i værdikæden inden for svineproduktion. Avlsfilosofien fokuseres omkring balanceret selektion, således vi for fremtidens svineproducent kan sikre en gris, der ikke alene er mere produktionsøkonomisk, men også mere bæredygtighed i fremtidens svineavl. Grundessensen for avlsprogrammet er derfor mere output for mindre input, hvilket både gavner bundlinjen og klimaaftrykket.

PRRS-negative

Det eneste PRRS-negative avlsprogram i Danmark

I Danish Genetics ved vi, at dyr med en god sundhed er afgørende for optimal produktion og avl. Derfor tager vi vores ansvar meget alvorligt og bestræber os konstant på at være på forkant med smittebeskyttelsen for dyrenes, kundernes og vores egen skyld.

Danish Genetics er ambitiøse og går forrest for større sundhed og sæd fra PRRS-negative orner. Vi har, som det eneste danske avlsselskab, et krav om et PRRS-negativt avls- og tilhørende KS-program. Det betyder, at alle Danish Genetics’ besætninger er PRRS-negative. Supplerende kommer ornerne på vores KS-stationer fra PRRS-negative avlsbesætninger og testes via blodprøver, inden de bliver indsat på stationerne.

Omfattende smittebeskyttelsesprogram med ugentlig PCR-test

I Danish Genetics udfører vi et omfattende smittebeskyttelsesprogram for at øge sikkerheden for vores kunder, som køber Danish Genetics-sæd. Vi går ikke på kompromis med sundheden, og derfor udfører vi, som det første danske avlsselskab nogensinde, ugentlige PCR-test på vores KS-orner. PCR-testprogrammet kombinerer vi efterfølgende med normale blodprøvetests for at sikre vores kunder en højere smittebeskyttelse.

Et avlsprogram med fokus på markedets behov

Nøglen til at skabe et fremsynet avlsprogram med maksimal avlsfremgang findes i kombinationen af markedstendenser, kundernes krav til fremtidens svinegenetik, førende genetiske teknologier og avlsegenskaber, der samlet skaber den højeste produktionsøkonomi for svineproducenterne. Netop denne tilgang er drivkraften, når vi løbende opdaterer vores avlsprogram med reviderede avlsmål.

Genetisk arbejde

En omfattende database af værdifulde avlsdata

Vi har en omfattende database, som er vores allervigtigste redskab i arbejdet med at skabe en så stor avlsfremgang som muligt. Databasen består af værdifulde avlsdata, som giver os kendskab til, hvordan vi kan fremavle specifikke egenskaber – og vi styrker den hele tiden, så vi kan forbedre svineavlen til glæde for vores kunder over hele verden.

Avlsdyrsindeks

Genetik og avlsdyr i verdensklasse
I Danish Genetics udfører vi et banebrydende avlsarbejde i tæt samarbejde med nogle af Danmarks mest erfarne avlere. Sammen opsamler vi en omfattende mængde data fra en stor genetisk population fra vores tre avlsracer Landrace, Yorkshire og Duroc. Alle disse data bliver analyseret og bearbejdet af Roslin Technologies, så vi sikrer, at vi bliver ved med at have genetik og avlsdyr i verdensklasse.

Dataopsamlingen på den genetiske population bearbejdes løbende. Bearbejdningen gør det muligt at fastlægge avlsdyrenes individuelle produktionsøkonomi på baggrund af et beregnet avlsdyrsindeks. Og avlsdyrsindekset er nøglen til den selektionsmæssige udvælgelse af de bedste avlsdyr til de kommende generationer.

Genomisk selektion

Et effektivt værktøj til avlsfremgang
Genomisk selektion er et ekstremt effektivt værktøj til at sikre avlsfremgang. Vi indsamler 50.000 DNA-markører fra hvert dyr til vores database, som gør det muligt at udvælge de bedste avlskandidater. Markørerne gør os desuden i stand til at undersøge den genetiske indflydelse på forskellige egenskaber.

Viden om det enkelte avlsdyrs DNA-markører bruger vi til med stor præcision at angive, hvor sandsynligt det er, at et specifikt avlsdyr videregiver bestemte egenskaber. Med den viden bestemmer vi avlsværdien for de enkelte egenskaber.

DMRI-test

DMRI-tests for mere nøjagtig avl efter nye egenskaber
Vi bruger som de første i Danmark DMRI-tests til at sikre avlsfremgang. DMRI-testen er en CT-scanning af kadaveret, som giver os værdifuld viden om knoglestrukturer, kropsbygning og kødkvalitet hos det enkelte dyr. Ud fra disse tests kan vi mere nøjagtigt fastlægge, hvordan genetikken spiller en rolle i knoglestruktur, kropsbygning og kødkvalitet og avle efter nye egenskaber inden for disse kategorier.

DG-fænotyper

Et solidt grundlag for fremtidig forskning
Vi udvider løbende vores database med fænotyper, som betegner grisens fysiske fremtoning. I praksis overvåger og indsamler vi fænotypiske informationer om vores besætninger. Værdifulde informationer, som fænotyper, gør vores database til et solidt grundlag for fremtidig forskning. Med den er vi i stand til at skabe avlsdyr i absolut verdensklasse.

Roslin Technologies: Verdensførende genetisk samarbejdspartner

Roslin Technologies ved Edinburgh University er vores trofaste genetiske samarbejdspartner og en central aktør i udviklingen af vores genetiske avlsarbejde. Virksomheden ved alt om den nyeste research og er verdensførende inden for genetik, genomisk selektion og bioteknologi på verdensplan.

Roslin Technologies er den kommercielle del af den berømte dyrevidenskabelige forskningsenhed The Roslin Institute på University of Edinburgh og The Royal (Dick) School of Veterinary Studies, som beskæftiger mere end 500 forskere og genetikere. Geografisk har virksomheden en optimal placering i epicenteret for bioteknologi og dyreforskningsrelateret ekspertise i hele Europa.

Kontakt

Besøgsadresser:

Kokkenborg I: Pavegyden 1a - 5771 Stenstrup
Kokkenborg II: Assensvej 9, Kirkeby - 5771 Stenstrup

Postadresse:

Assensvej 9, Kirkeby - 5771 Stenstrup

+45 23 71 81 15

jens@kokkenborg.com

+45 29 61 50 12

dorte@kokkenborg.com