Danish Pig Genetics stræber efter at levere et robust avlsindeks af høj kvalitet for at sikre genetisk fremskridt for en balanceret og bæredygtig griseproduktion

Danish Pig Genetics anvender nyeste teknologi, innovation og anerkendt genetisk ekspertise til at skabe genetiske fremskridt

Et avlsprogram i verdensklasse der udvikles i samarbejde med førende genetikere fra Roslin Technologies

Fokus på egenskaberne bag robusthed, reproduktion, moderegenskaber, effektivitet, vækst og slagtekvalitet

Et avlsprogram med fokus på markedets behov

Danish Genetics’ Avlsprogram

Nøglen til at skabe et fremsynet avlsprogram findes i kombinationen af markedstendenser, kundernes krav til fremtiden svinegenetik, førende genetiske teknologier og avlsegenskaber.

Kendskab til markedet

Danish Genetics udfører konstant markedsanalyser gennem en direkte tilgang til markedet. Faktuelle dataanalyser på tværs af branchen sikrer, at vi får et dybdegående kendskab til kundernes ønsker og behov på den genetiske side. En klar forståelse af markedets varierende krav og ønsker tillader os at producere fremtidens avlsdyr gennem et globalt avlsprogram med nøje udvalgte avlsmålsegenskaber.

PRRS-negative

Det første PRRS-negative avlsprogram i Danmark

Vi er ambitiøse og går forrest for større sundhed og sæd fra PRRS-negative orner. Vi var det første danske avlsselskab med et krav om et PRRS-negativt avls- og tilhørende KS-program. Det betyder, at alle vores besætninger er PRRS-negative. Supplerende kommer ornerne på vores KS-stationer fra PRRS-negative avlsbesætninger og testes via blodprøver, inden de bliver indsat på stationerne.

Sundhedsstatus kontrolleres af eksperter

Alle besætninger under Danish Genetics er godkendte SPF SUS-besætninger, som indgår i det unikke danske sundhedsprogram SPF SUS.

Det danske SPF SUS-system blev etableret i 1971 og er et af verdens mest enestående sundhedssystemer. Systemet er bygget op omkring faste regler for smittebeskyttelse, sundhedskontrol og transport af svin.

SPF SUS kontrollerer sundhedsstatussen på alle danske besætninger, som tilses af en dyrlæge mindst én gang om måneden. Efterfølgende gøres sundhedsdeklarationerne på alle danske besætninger tilgængelige.

Vores høje sundhedsstatus er underbygget af faglige eksperter, og vores kunder er sikret en dokumenteret sundhedsdeklaration ved køb af sæd eller avlsdyr fra Danish Genetics.

Omfattende smittebeskyttelsesprogram med ugentlig PCR-test

I Danish Genetics udfører vi et omfattende smittebeskyttelsesprogram for at øge sikkerheden for vores kunder, som køber Danish Genetics-sæd. Vi går ikke på kompromis med sundheden, og derfor udfører vi, som det første danske avlsselskab nogensinde, ugentlige PCR-test på vores KS-orner. PCR-testprogrammet kombinerer vi efterfølgende med normale blodprøvetests for at sikre vores kunder en højere smittebeskyttelse.

Vi tager det ekstra skridt for smittebeskyttelse

PCR er en test, som tester for selve virussen i stedet for antistoffer. Det betyder, at en eventuel smitte kan opdages allerede få døgn efter, at infektionen er opstået. Afkodningen kan ske tidligt, fordi man ikke skal afvente antistofdannelsen, som oftest tager 10-14 dage.

PCR-testen kombineres med en ELISA-test. ELISA-testen tester for antistoffer og giver et omfattende billede af en eventuel infektion. Vores tests udgør et stærkt og nødvendigt overvågningssystem for diverse sygdomme. Ved at kombinere flere testmetoder har vi indsigt i sundheden i vores KS-program og kan tilbyde vores kunder en betydelig høj smittebeskyttelse.

Udover vores omfattende testprogram er der på alle vores danske KS-stationer installeret UVC-stråler i ventilations-/friskluften hos staldanlæggene til forebyggelse af sygdomstilfælde hos ornerne af hensyn til smitterisiko. UVC-anlæg filtrerer luften og øger derved smittebeskyttelsen.

Nucleus Management

Bliv en del af avlsfremgangen med Danish Genetics Nuccleus Management

DGNM – Danish Genetics Nucleus Management

Med Danish Genetics Nucleus Management – DGNM – bliver du en del af avlsfremgangen hos Danish Genetics. Samtidig sikrer en sådan aftale, at du får mest muligt ud af dine avlsdyr, idet du får adgang til flere data om dine dyr, og dermed bedre kan udvælge de dyr, der skal bruges i den videre avl.

Udover de åbenlyse fordele i forhold til avl, giver en DGNM-aftale også andre fordele. Det giver mulighed for at lukke besætningen for indkøb af avlsdyr og dermed reducere smitterisikoen. Men du kan stadig udføre dit avlsarbejde på en professionel måde og dermed sikre, at dine dyr ikke falder bagud i indeks.

Rådgivning

DG’s topprofessionelle supportæ-team er altid klar til at hjælpe
Med vores produkter følger kyndig hjælp og vejledning fra vores professionelle tekniske team.
Teamet består af medarbejdere med forskellige relevante baggrunde både med erfaring direkte fra landbruget samt erfaring med rådgivning af både svineavlere og produktion. Dette gør dem i stand til at yde grundig teknisk og videnskabelig support for hver og én af vores mange kunder.

Genetisk arbejde

En omfattende database af værdifulde avlsdata

Omfattende database

Vi har en omfattende database – DGENES – , som er vores allervigtigste redskab i arbejdet med at skabe en så stor avlsfremgang som muligt. Databasen består af værdifulde avlsdata, som giver os kendskab til, hvordan vi kan fremavle specifikke egenskaber – og vi styrker den hele tiden, så vi kan forbedre svineavlen til glæde for vores kunder over hele verden.

DGENES modellen

Til beregning af avlsdyrindekset opsamler vi sammen med nogle af Danmarks mest erfarne avlere en omfattende mængde data fra en stor genetisk population fra vores tre avlsracer Landrace, Yorkshire og Duroc. Alle disse data bliver analyseret og bearbejdet, så vi sikrer, at vi bliver ved med at have genetik og avlsdyr i verdensklasse. Hertil har vi en omfattende database, som er vores allervigtigste redskab i arbejdet med at skabe en så stor avlsfremgang som muligt. Databasen består af værdifulde avlsdata, som giver os kendskab til, hvordan vi kan fremavle specifikke egenskaber – og vi styrker den hele tiden, så vi kan forbedre svineavlen til glæde for vores kunder over hele verden.

DG Indeks

Avlsdyrsindekset er nøglen til den selektionsmæssige udvælgelse af de bedste avlsdyr til de kommende generationer. Danish Genetics har i samarbejde med AbacusBio udviklet en unik bio-økonomisk simuleringsmodel, som integrerer genetiske principper, økonomisk analyser og markedstendenser for at sikre den rette procentmæssige vægtning mellem avlsmålegenskaberne, der indgår i avlsprogrammet for Yorkshire og Landrace på modersiden og for Duroc på fadersiden.

Genomisk selektion

Et effektivt værktøj til avlsfremgang
Genomisk selektion er et ekstremt effektivt værktøj til at sikre avlsfremgang. Vi indsamler 50.000 DNA-markører fra hvert dyr til vores database, som gør det muligt at udvælge de bedste avlskandidater. Markørerne gør os desuden i stand til at undersøge den genetiske indflydelse på forskellige egenskaber.

Viden om det enkelte avlsdyrs DNA-markører bruger vi til med stor præcision at angive, hvor sandsynligt det er, at et specifikt avlsdyr videregiver bestemte egenskaber. Med den viden bestemmer vi avlsværdien for de enkelte egenskaber.

Fænotypiske informationer

Et soldit grundlag for fremtidig avlsudvikling
Vi udvider løbende vores database med information om grisenes fysiske fremtoning. I praksis overvåger og indsamler vi fænotypiske informationer om vores dyr og besætninger. Værdifulde informationer, som fænotyper, gør vores database til et solidt grundlag for fremtidig avlsudvikling. Med den er vi i stand til at skabe avlsdyr i absolut verdensklasse.

Genetiske projekter

Udviklingsprojekter
Hos Danish Pig Genetics arbejder vi løbende på forskellige udviklingsprojekter, der skal bidrage til optimering af vores avlsprogram. Eksempler:
– Fokus på pattegriseoverlevelse
– Foderstationer med individuel registrering
– DMRI-tests

Kontakt

Besøgsadresser:

Kokkenborg I: Pavegyden 1a - 5771 Stenstrup
Kokkenborg II: Assensvej 9, Kirkeby - 5771 Stenstrup

Postadresse:

Assensvej 9, Kirkeby - 5771 Stenstrup

+45 23 71 81 15

jens@kokkenborg.com

+45 29 61 50 12

dorte@kokkenborg.com